Základní zapojení zásuvky 230V


Jak zapojit elektrickou zásuvku?

  1. Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích!
  2. Na ochranný kolík připojíme žlutozelený vodič. Tento vodič je nejdelší, nejvíce na volno aby při náhodném vytržení kabelu zůstal tento vodič připojen nejdéle.
  3. Na pravou svorku připojíme modrý pracovní vodič (nulák, střední vodič).
  4. Na levou svorku připojíme hnědý či černý vodič fáze.
  5. Zkontrolujeme zapojení a zapneme jistič. Vyzkoušíme funkčnost.
  6. Zapojení by měla prováděl osoba s platnou vyhláškou.

path7167-1


Je třeba dbát aby kabely nebyly zlomené a aby se odizolované části nedotýkaly jiných vodičů či kovových částí mimo svorkovnice. Šrouby je třeba utáhnout aby se vodiče nepovolily. Při špatném zapojení může dojít k ohrožení majetku, zdraví či života osob a zvířat.

Vodiče umístěte kolem šroubů tak, aby se dotahováním šroubu více zasunovaly. Používejte odpovídající průřez vodiče dle zátěže spotřebiče. Každý okruh pečlivě jistěte jističem jenž přeruší pouze fázový vodič (hnědý, černý). Jistič ani pojistka nesmí přerušit pracovní ani ochranný vodič (modrý a zelený).

Ani improvizované řešení nesmí být nebezpečné. Nikdy se nesmí dostat napětí 230V na místa snadno přístupná dotykem. Pamatujte i na kvalitní mechanické provedení tak, aby se používáním kabely či krabice neuvolnily nebo aby nebyly náchylné umístěním k poškození, přestřižení, lámání.

V místech kde se vyskytuje voda (koupelna, kuchyně) umístěte veškerou elektroinstalaci s ohledem na možnost stříkající vody z vodovodních baterií či sprchových hlavic. Tam kde není možné zvolit ochranu vhodnou polohou instalujte krabice a zařízení se zvýšenou ochranou proti stříkající vodě. V těchto prostorech je třeba užívat i proudový chránič. Všechny kovové plochy, předměty, potrubí pospojujte žlutozeleným vodičem a spojte s hlavní zemnící svorkou domu.