Průřez (průměr) vodičů dle proudu

Průřez vodiče je velmi důležitým parametrem při distribuci elektrického proudu. Čím je větší procházející proud, tím více se vodič zahřívá a tím větší jsou na něm ztráty. Abychom toto kompenzovali, můžeme použít lepší vodiče (vodivější), vodiče ochlazovat, zvýšit napětí a snížit potřebný proud, nebo zvětšit průřez vodiče (týká se stejnosměrného a nízkofrekvenčního střídavého proudu).

Mezní hodnoty zatížení měděných (Cu) izolovaných (PVC) vodičů a kabelů v závislosti na jejich průřezu. Tyto hodnoty jsou udávány při nejvyšší provozní teplotě v instalovaném prostředí. Max. proud se liší dle uložení vodičů, počtu vodičů a provedení izolace vodičů. S větším počtem vodičů vzniká více tepla. PVC izolace kabelu hůře teplo odvádí.

Vždy je vhodné počítat s rezervou možného zatížení a fázové vodiče správně jistit tak, aby jimi neprotékal větší proud.


 

VODICE


 Do 30°C Uložení vodičů
v lištách nebo trubkách (A)
Uložení
kabelů v lištách nebo
trubkách ( B)
Uložení
kabelů pod omítkou nebo na omítku (C)
Průměr
vodiče Cu
Průřez
vodiče Cu
Max.
proud při uložení 3 vodičů
Max.
proud při uložení 3 vodičů
Max.
proud při uložení 3 vodičů
1,38 mm 1,5 mm2 15 A 15 A 17 A
1,78 mm 2,5 mm2 21 A 20 A 24 A
2,26 mm 4 mm2 28 A 27 A 32 A
2,76 mm 6 mm2 36 A 34 A 41 A
3,57 mm 10 mm2 50 A 46 A 57 A
4,51 mm 16 mm2 68 A 62 A 76 A
5,64 mm 25 mm2 89 A 80 A 96 A
6,68 mm 35 mm2 110 A 99 A 119 A

 

 Do 40°C Uložení vodičů
v lištách nebo trubkách (A)
Uložení
kabelů v lištách nebo
trubkách ( B)
Uložení
kabelů pod omítkou nebo na omítku (C)
Průměr
vodiče Cu
Průřez
vodiče Cu
Max.
proud při uložení 3 vodičů
Max.
proud při uložení 3 vodičů
Max.
proud při uložení 3 vodičů
1,38 mm 1,5 mm2 13 A 12 A 15 A
1,78 mm 2,5 mm2 18 A 16 A 21 A
2,26 mm 4 mm2 25 A 23 A 28 A
2,76 mm 6 mm2 32 A 29 A 36 A
3,57 mm 10 mm2 44 A 40 A 50 A
4,51 mm 16 mm2 60 A 53 A 65 A
5,64 mm 25 mm2 77 A 67 A 84 A
6,68 mm 35 mm2 97 A 83 A 104 A

Tabulky uvádí max. střídavý proud v jednom vodiči při uložení 3 vodičů vedle sebe. Pokud je instalováno více vodičů, je třeba použít větší průřez nebo menší zatížení vodiče (teplo se kumuluje).