Malá násobilka v poli v C

Program vytvoří dvourozměrné pole a naplní jej postupně čísly malé násobilky. Pole se následně přehledně vypíše na obrazovku.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int pole [9][11];   //pole 9 x 11
int cislo = 1;
int nasobitel = 0;
int nasobek;
int pozice = 0;

int main (){
  printf("Mala nasobilka - cisla 1 az 10: ");
  printf(" \n");

  printf("------------------------------------------------------------------------- \n");

  while (cislo <= 10){               //generování obsahu pole

      while (nasobitel <= 10){
        nasobek = cislo * nasobitel;
        pole[cislo - 1][nasobitel] = nasobek;
        nasobitel++;
      }

      cislo++;
      nasobitel = 0;
  }

  cislo = 1;

  while (cislo <= 10){        //vypisování obsahu pole

      printf("%2i: ", cislo);

      while (pozice <= 10){
        printf("%4i ", pole[cislo - 1][pozice]); //%4i (%04i) vymezi 4 pozice
        pozice++;
      }

      printf(" \n");
      cislo++;
      pozice = 0;
  }

  printf("------------------------------------------------------------------------- \n");

 system("PAUSE");
 return 0;
}

asdfdfghfjgkhl53