Osobní údaje, bezpečnost a COOKIES

Osobní údaje na X-IDEA.cz:

Osobní údaje na Google Play:

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran:


Osobní údaje jsou ceněná a snadno zneužitelná data. Tak jako v reálném světě, tak i ve světě internetu je důležité dbát o své soukromí. Sdělením svého telefonního čísla, emailu, adresy, jména a dalších informací nesprávnému subjektu může dojít k jejich zneužití např. pro otravné reklamní nabídky, nekalé obchodní praktiky či dokonce zneužití celé identity člověka. Nejčastějším zneužitím ve světě internetu je právě zasílání otravné reklamy na email (po prodeji či odcizení databáze emailů). Běžné nevyžádané emaily jsou opravdu jen otravné, můžeme se ale občas setkat i s podvodnými emaily vydávajícími se za nějakou banku ba dokonce obsahující počítačový vir. Vždy pečlivě zvažte jaké údaje a komu o sobě sdělíte. Můžete mít dokonce i více emailových adres zřízených pro různé účely a tím se vyhnout obavám ze zneužití soukromého kontaktu a přesto si udržovat přehled o zasílaných novinkách oblíbeného webu nebo eshopu.

Tento text vzniká jako reakce na evropské nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů. Toto nařízení přidělává starosti slušným webům a firmám. Na druhou stranu mírně znesnadní život různým „šmejdům“ jenž třeba obchodují s osobnímu údaji. Zjednodušeně GDPR říká, že každý subjekt může zpracovávat osobní údaje jen v takové míře, jakou potřebuje ke své „legální a běžné“ činnosti. Např. eshop bude potřebovat Vaši adresu, jméno pro doručení zásilky, proto tyto údaje smí zpracovávat. Také by měl každý jedinec aktivně souhlasit se zpracováním osobních údajů (odesláním objednávky, odsouhlasením jasného textu, zaškrtnutím předem nezaškrtnuté volby, nastavením svého prohlížeče a jiných technických prostředků). Dále GDPR říká, že při odcizení nějaké databáze uživatelů (např. zaměstnancem nebo počítačovým útokem) musí zpracovatel informovat patřičné úřady. GDPR se ale týká i neelektronického světa, tedy papírových dokumentů apod. Součástí nařízení je také odvolatelnost souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich vymazání (mimo zákonem dané náležitosti).

Většina internetových stránek využívá tzv. soubory COOKIES. Ty umí do Vašeho počítače (prohlížeče) uložit relativně důležitá data (které můžou ale nemusí obsahovat velmi osobní údaje). U eshopu tam může být předvyplněná adresa se jménem, historie jiných formulářů, informace o nastavení webu aby uživatel pokaždé nemusel vše nastavovat a vyplňovat znovu. Tyto soubory můžou vést k identifikaci počítače, uživatele nespojeného s konkrétním jménem, či uživatele spojeného s konkrétním jménem. Uživatel internetu si může ve svém internetovém prohlížeči zjistit a nastavit zda-li se budou soubory COOKIES používat pro konkrétní web nebo pro všechny weby. Nastavením prohlížeče tedy vyjadřuje svůj souhlas / nesouhlas a také může svá data vymazat.


V prohlížeči Google Chrome (verze 66.0) zle získat informace o navštíveném webu kliknutím na ikonu vedle adresy v adresním řádku. U webu X-IDEA.cz máte přehled o tom jaké soubory COOKIES se používají a že spojení není šifrováno (není třeba šifrovat veřejný obsah bez přenosu citlivých informací). Podobně můžete zjistit stav jiných internetových stránek, změnit nastavení a vymazat uložené údaje COOKIES (více pak v globálním nastavení prohlížeče). U webů s důvěrnými informacemi (banky, eshopy, úřady) vždy kontrolujte šifrované spojení (https namísto http).