Základní zapojení vypínače a svítidla


Jak zapojit vypínač a svítidlo se žárovkou?

  1. Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích!
  2. Na kovové kryty svítidla se nesmí dostat elektřina. Pro případ takové závady je třeba připojit ochranný žlutozelený vodič na svorku PE. Tento vodič je nejdelší aby při náhodném vytržení kabelu zůstal tento vodič připojen nejdéle.
  3. Na závit objímky N svítidla připojíme pracovní modrý vodič (nulák, střední vodič). Tudy jde elektřina pouze pokud žárovka svítí.
  4. Hnědý či černý vodič fáze jenž je trvale pod napětím 230V připojíme nejdříve do vypínače. Z protější svorky vypínače vedeme tento vodič na spodní kontakt objímky svítidla L. Tento kontakt je hůře přístupný při výměně žárovky.
  5. Modrý, hnědý (černý) a žlutozený vodič se nesmí nikde propojit mezi sebou vzájemně.
  6. Zkontrolujeme zapojení a zapneme jistič. Vyzkoušíme funkčnost.
  7. Zapojení by měla prováděl osoba s platnou vyhláškou.

path7167-0

Lze použít jednopólový vypínač (č.1) nebo schodišťový vypínač (č.6).


Je třeba dbát aby kabely nebyly zlomené a aby se odizolované části nedotýkaly jiných vodičů či kovových částí mimo svorkovnice. Šrouby je třeba utáhnout aby se vodiče nepovolily. Při špatném zapojení může dojít k ohrožení majetku, zdraví či života osob a zvířat.

Vodiče umístěte kolem šroubů tak, aby se dotahováním šroubu více zasunovaly. Používejte odpovídající průřez vodiče dle zátěže spotřebiče. Každý okruh pečlivě jistěte jističem jenž přeruší pouze fázový vodič (hnědý, černý). Jistič ani pojistka nesmí přerušit pracovní ani ochranný vodič (modrý a zelený).

Ani improvizované řešení nesmí být nebezpečné. Nikdy se nesmí dostat napětí 230V na místa snadno přístupná dotykem. Pamatujte i na kvalitní mechanické provedení tak, aby se používáním kabely či krabice neuvolnily nebo aby nebyly náchylné umístěním k poškození, přestřižení, lámání.

V místech kde se vyskytuje voda (koupelna, kuchyně) umístěte veškerou elektroinstalaci s ohledem na možnost stříkající vody z vodovodních baterií či sprchových hlavic. Tam kde není možné zvolit ochranu vhodnou polohou instalujte krabice a zařízení se zvýšenou ochranou proti stříkající vodě. V těchto prostorech je třeba užívat i proudový chránič. Všechny kovové plochy, předměty, potrubí pospojujte žlutozeleným vodičem a spojte s hlavní zemnící svorkou domu.