Hledání prvočísel v C

Program vytvoří pole s čísly. V poli následně hledá prvočísla do limitu zadaného uživatelem (2 až 10000). Změnou datového typu lze hledání rozšířit pro větší čísla.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int cisla [10001];
int max;
int cislo;
int pozice;

int main(){
  printf("Program na hledani prvocisel od 1 do 10000\n");
  printf("----------------------------------------");
  printf("----------------------------------------");
  printf("\n");

  printf("Vyhledat prvocila do cisla: ");
  scanf("%i", &max);
  printf("\n");

  printf("----------------------------------------");
  printf("----------------------------------------");
  printf("\n");

  if (max < 10001){
      vsechna();
      eliminace();
      vypis();
  }
  else {
      printf("Zadani je mimo rozsah!");}

  printf("\n");
  printf("----------------------------------------");
  printf("----------------------------------------");
  printf("\n");
  printf("\n");

 system("PAUSE");
 return 0;
}

//** Naplneni pole cisly ***********************************

void vsechna(){
  pozice = 0;
  cislo = 0;

  while (pozice <= max){
    cisla[pozice] = cislo;
    pozice++;
    cislo++;
  }

  pozice = 0;
  cislo = 0;
  return;
}


//** Eliminace cisel jenz nejsou prvocisla *****************

void eliminace(){
  pozice = 3;
  cislo = 0;

  while (pozice <= max){
      cislo = pozice - 1;
      while(cislo > 1){
        if ((pozice % cislo) == 0){ //pokud neni prvocislo
            cisla[pozice] = 0; //nahrad jej nulou
        }
        cislo--;
      }
    pozice++;
  }

  pozice = 0;
  cislo = 0;
  return;
}

//** Vypis prvocisel z pole ************************************
void vypis(){
  pozice = 2;

  while (pozice <= max){
      if (cisla[pozice] != 0){ // pokud neni cislo 0
          printf("%7i " , cisla[pozice]);  //8 znaku na cislo (7 + mezera)
      }                     //pro 80 znaku na radek
    pozice++;
  }

  return;
}

asfsgdhfh5445544554