Zapojení křížového přepínače, vypínače


Jak zapojit křížový přepínač?

Pro ovládání svítidla ze tří míst je třeba použít dva schodišťové přepínače a jeden křížový.

 1. Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích!
 2. Na kovové kryty svítidla se nesmí dostat elektřina. Pro případ takové závady je třeba připojit ochranný žlutozelený vodič na svorku PE. Tento vodič je nejdelší aby při náhodném vytržení kabelu zůstal tento vodič připojen nejdéle.
 3. Na závit objímky N svítidla připojíme pracovní modrý vodič (nulák, střední vodič). Tudy jde elektřina pouze pokud žárovka svítí.
 4. Křížový přepínač se chová jako dva spojené schodišťové vedle sebe a ovládané současně. Využívá se zapojení, kdy se jeden vždy zapne a druhý vypne (a obráceně).
 5. Hnědý či černý vodič fáze jenž je trvale pod napětím 230V připojíme nejdříve do prvního schodišťového přepínače (A-A).
 6. Z prvního schodišťového přepínače vedeme vodiče do krajních svorek křížového přepínače (B-B,B) tak, aby jedna část v křížovém přepínači byla sepnuta a druhá rozepnuta (a po přepnutí obráceně).
 7. Z prvního schodišťového přepínače vedeme vodiče do středních svorek křížového přepínače (C-C,C) tak, aby jedna část v křížovém přepínači byla rozepnuta a druhá sepnuta (a po přepnutí obráceně).
 8. Z jedné poloviny spodní strany křížového přepínače vedeme vodiče do druhého schodišťového přepínače (D-D).
 9. Z druhé poloviny spodní strany křížového přepínače vedeme vodiče do druhého schodišťového přepínače na vedlejší svorku (E-E).
 10. Z vrchní svorky druhého schodišťového přepínače vedeme vodič na spodní kontakt objímky svítidla L (F-F). Tento kontakt je hůře přístupný při výměně žárovky aby se omezil nechtěný dotyk.
 11. Modrý, hnědý (černý) a žlutozený vodič se nesmí nikde propojit mezi sebou vzájemně.
 12. Fázové vodiče jsou černé, šedé a hnědé. Pro lepší orientaci jsou v nákresu směrem k přepínačům znázorněny dalšími barvami.
 13. Zkontrolujeme zapojení a zapneme jistič. Vyzkoušíme funkčnost.
 14. Zapojení by měla prováděl osoba s platnou vyhláškou.

 

Lze použít schodišťové (střídavé) přepínače (č.6) a křížový přepínač (č.7)


Schéma zapojení


Je třeba dbát aby kabely nebyly zlomené a aby se odizolované části nedotýkaly jiných vodičů či kovových částí mimo svorkovnice. Šrouby je třeba utáhnout aby se vodiče nepovolily. Při špatném zapojení může dojít k ohrožení majetku, zdraví či života osob a zvířat.

Vodiče umístěte kolem šroubů tak, aby se dotahováním šroubu více zasunovaly. Používejte odpovídající průřez vodiče dle zátěže spotřebiče. Každý okruh pečlivě jistěte jističem jenž přeruší pouze fázový vodič (hnědý, černý). Jistič ani pojistka nesmí přerušit pracovní ani ochranný vodič (modrý a zelený).

Ani improvizované řešení nesmí být nebezpečné. Nikdy se nesmí dostat napětí 230V na místa snadno přístupná dotykem. Pamatujte i na kvalitní mechanické provedení tak, aby se používáním kabely či krabice neuvolnily nebo aby nebyly náchylné umístěním k poškození, přestřižení, lámání.

V místech kde se vyskytuje voda (koupelna, kuchyně) umístěte veškerou elektroinstalaci s ohledem na možnost stříkající vody z vodovodních baterií či sprchových hlavic. Tam kde není možné zvolit ochranu vhodnou polohou instalujte krabice a zařízení se zvýšenou ochranou proti stříkající vodě. V těchto prostorech je třeba užívat i proudový chránič. Všechny kovové plochy, předměty, potrubí pospojujte žlutozeleným vodičem a spojte s hlavní zemnící svorkou domu.