Příjem a dekódování meteorologického satelitu

Jak snadno a rychle za pár korun přijímat signál z meteorologického satelitu? Postačí TV tuner (Televizní karta) s čipem Realtek RTL2832U do PC a anténa. Tuner lze zakoupit např. na www.dx.com

TV tuner čipem Realtek RTL2832U se použije jako SDR příjímač pro příjem meteorologických satelitů NOAA na 137MHz.

Nejvhodnější programy pro ovládání a demodulaci jsou SDRSharp a HDSDR. Po jejich instalaci vložte jejich hlavního adresáře knihovnu ExtIO_RTL.dll .

(Více o zprovoznění HW a SW pro RTL2832U, o TV Tuneru naleznete v předešlém článku.)


Pro příjem polárních satelitů (obíhajících kolem pólů) na 137MHz je potřeba použít dobrou anténu. Pokud nevadí občasný šum, postačí λ/4 anténa.

ANT

Anténa je vytvořena ze samonosného měděného drátu s izolací – jen v místě pájení se odizoluje. Pro 4+1 prvkovou anténu potřebujeme 5x 51cm drátu a cca 2x2cm cuprextitu. Do cuprextitu vyvrtáme otvor na provlečení drátu i s izolací. Přibližně 1cm z 4ks 51xm drátů odizolujeme a připájíme na rohy cuprextitu (tak aby zůstal vyvrtaný otvor volný). Odizolujeme cca 7 mm posledního 51cm drátu a ten prostrčíme otvorem v kuprexitu (tak aby se odizolovaná část nedotýkala vodivě kuprextitu). Na tento drát připájíme střed koax. kabelu. Stínění koax. kabelu je třeba připájet na kuprextit spojený se čtveřicí drátů. Zajistíme aby přesahovalo cca 50cm drátu nad kuprextit a vše zatavíme tavnou pistolí. Čtveřice postranních drátů musí být ohnuta o 45°. Koax. kabel by měl být rovnoběžně s anténou min. 2m (bez kroucení apod.).


Po připojení antény lze několikrát za den zachytit signál na 137MHz z NOAA nad územím Evropy. Většinou se jedná o 5-7 hodinu, 12-14 hodinu a 16-18 hodinu. Trvání je skrz přelet cca do 15ti minut.

Nejčastější frekvence:
– NOAA 15 (137.620 MHz)
– NOAA 18 (137.912 MHz)
– NOAA 19 (137.100 MHz)


Další jsou většinou mimo provoz.


Signál je FM se šířkou pásma okolo 32kHz. Silný signál obsahuje zřetelné, pravidelné pískání a klapání.


Pro dekódování signálu stáhněte program WXTOIMG Po nainstalování zadejte přesnou polohu přijímače s anténou (Options – Ground Station Location – Latitude / Longtitude). Pomocí těchto údajů bude probíhat korekce časů a trvání přeletů satelitů. Dále doporučuji nastavit zdroj zvuku jenž budete zpracovávat (Options – Recording Options – Soundcard). Zvolte stejný HW jako používá SW SDR (např. směšovač audiozařízení v PC přes který jdou všechny zvuky). Pokud bude SDR pouštět zvuk do reprodutorů, a dekodér vše přijímat přes mikrofon, bude výsledek nepoužitelný.

Každý týden doporučuji provést aktualizaci dat (File – Update Keplers). V tuto chvíli je třeba zjistit kdy poleti v dosahu nějaký funkční satelit NOAA (File – Satellite Pass List). Před samotným příjmem naladíme SW SDR na požadovanou frekvenci, nastavíme FM a šířku pásma 32kHz. V programu WXTOIMG zahájíme automatický start nahrávání (File – Record – Auto Record). Ve spodní liště se zobrazí následující přelétající satelit – jeho čas a frekvence.

N1

V čas příletu satelitu se automaticky začne dekódovat zvuk z programu SDR. Lze tedy vše nechat zapnuté s nastavenou hlasitostí na 75%. Doporučuji však vypnout všechny ostatní zvuky v PC (hudbu atd.). Lze vypnout i reproduktory – vše bude zpracováno přes směšovač audiozařízení pokud jste SW takto nastavili.


Pokud bylo vše správně nastaveno, byl dobrý signál, došlo k úspěšnému dekódování obrázků oblačnosti.

NOAA1

NOAA2

Jestliže SDR přijímá silný signál avšak dekodér WXTOIMG nic nedekóduje, bude to nejspíše špatně zvoleným zvukovým zařízením či malou hlasitostí – zesilte hlasitost SDR či celkovou hlasitost ve Windows. (Hlasitost na potenciometru reproduktorů nehraje roli). Problém můžou způsobit i SW ekvalizéry a zvukové efekty.


Ukázka dekódování NOAA:
– NOAA15 (137,620MHz)
– Ovládací SW SDRSHARP (SDR#).
– Dekodér WXTOIMG.
– Pro trasování program ORBITRON.
– Anténa λ/4 + 20m koax. kabel RG59-U.


NOAA4

 

NOAA5

 

NOAA6