Sluneční aktivita

Slunce ovlivňuje život na Zemi. Zvýšená aktivita našeho Slunce obvykle způsobuje tzv. polární záři. Silnější aktivita může způsobit také závažnější potíže stlačením atmosféry či elektromagnetickým pulzem (EMP).

Silná erupce z našeho Slunce může dorazit k Zemi za desítky hodin až jednotky dnů. Záleží také na tom, zda-li Země protne dráhu proudu částic ze Slunce.

Tento přírodní jev potkal naši planetu již mnohokrát. Dříve však lidstvo nevyužívalo elektronická zařízení jenž můžou být EMP ovlivněna nebo závažně poškozena. Především polovodiče (tranzistory, integrované obvody, procesory) takový pulz nevratně zničí. Také dlouhá elektrická vedení by mohla naindukovat nadmíru energie a přetížit transformátory. Pokud by se tak stalo, došlo by k přetížení rozvodných sítí, poničení velké části moderní elektroniky. Slabší Sluneční erupce můžou ovlivnit přesnost navigačních systémů či rádiový, bezdrátový přenos.

Zdroj: SOHO a SWPC


          Popis stupnice, následky

Výpadky rádiového signálu:

Sluneční záření / bouře:

Geomagnetické bouře:


Polární záře – předpovědní model

Vyvolává ji vítr částic od našeho Slunce. Běžně je viditelná v nejsevernějších oblastech Země. Při zvýšené aktivitě Slunce, erupcích se však uvolní více částic. Pokud tyto částice dorazí k Zemi, lze vidět světelnou podívanou i v jižnějších částech např. až v Polsku či New Yorku. Tato podívaná může však znamenat i poruchy rádiového signálu či jiné anomálie. Červená barva značí již velmi silný proud částic od Slunce.