Blikače a běžící světla s LED

Blikače s LED (svítívou diodou) jsou vhodné příklady pro demonstraci jednoduchých el. zapojení. Níže jsou uvedeny ukázky od blikače s použitím tranzistorů, s použitím integrovaného obvodu i s použitím procesoru a obslužného programu. Lze tak snadno pochopit účelnost jednotlivých řešení.


01: Blikač se dvěma tranzistory

Jednoduchý blikač za použití dvou tranzistorů NPN. Využívá se toho, že žádné dva tranzistory nejsou od výroby 100% stejné. V tomto zapojení se chovají skrz nabíjení kondenzátorů jako astabilní klopný obvod. (AKO – nemá žádný stabilní stav). Jinou hodnotou C1 a C2 se změní frekvence blikání. Napájení je 5V až 6V.

Seznam součástek:
 R1 = 39kΩ 
 R2 = 470Ω 
 R3 = 470Ω 
 R4 = 39kΩ 
 C1 = 10uF 
 C2 = 10uF 
 T1 = NPN (BC547C) 
 T2 = NPN (BC547C) 
 LED1 = Standardní LED 
 LED2 = Standardní LED

00202: Blikač s časovačem, integrovaným obvodem NE555

Základní zapojení časovače NE555 s postupným nabíjením a vybíjením kondenzátoru. Změnou hodnot R1 a R2 lze změnit poměr nabíjení a vybíjení, tedy LOG1 a LOG0 (střídy). Velmi nízká hodnota však zvýší proudový odběr a může zničit časovač NE555. Rychlejšího blikání lze dosáhnout menší hodnotou kondenzátoru C1. Na výstup je připojena standardní LED s do série zapojeným R3 od 120Ω do 250Ω (u čirých LED postačí 1kΩ) . Napájení je 5V až 6V.

Seznam součástek:
 P1 = Potencimetr 1kΩ 
 R1 = 500Ω 
 R2 = 1kΩ 
 R3 = 120Ω 
 C1 = 100uF 
 IO1 = NE555 
 LED = Standardní LED

Blika-555-1LED03: Běžící světlo se 4 LED a procesorem PIC

V intervalu 1000ms se rozsvěcují všechny LED a pak postupně zhasínají. To je docíleno pauzou mezi povely v podobě příkazu delay (pro složitější programy není vhodný, protože při čekání delay procesor nemůže vykonávat jinou činnost). Cyklus se neustále opakuje. Zapojení procesoru je bez krystalu. Program je napsán v C.

Seznam součástek:
 U1 = PIC16F628
 R1 = 10k
 R2-R5 = 1k
 LED = Standardní LED

Blika-01

#include "PIC16F628.h"
#include "pic.h"

//******************************************************************************

#pragma config CPD = OFF
#pragma config FOSC = INTOSCIO
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config CP = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
//#pragma config BODEN = ON

#define OUT1 RB0
#define OUT2 RB1
#define OUT3 RB2
#define OUT4 RB3

#define _XTAL_FREQ 4000000

//******************************************************************************

void main()
{
  TRISB0=0;
  TRISB1=0;
  TRISB2=0;
  TRISB3=0;
  OUT1=0;
  OUT2=0;
  OUT3=0;
  OUT4=0;
  
  while(1)
  {
      OUT1=1; 
      __delay_ms(1000);
      OUT2=1; 
      __delay_ms(1000);      
       OUT3=1; 
      __delay_ms(1000);      
      OUT4=1;      
      __delay_ms(1000);     
      OUT1=0; 
      __delay_ms(1000);
      OUT2=0; 
      __delay_ms(1000);      
       OUT3=0; 
      __delay_ms(1000);      
      OUT4=0;      
      __delay_ms(1000);

  }
  
}


04: Běžící světlo se 4 LED a procesorem PIC

V intervalu 200ms se rozsvítí vždy jen jedna LED. Jakmile zhasne, rozsvítí se další v pořadí. Se stejným procesorem a stejným HW zapojením lze tedy snadno docílit změny chování.

Seznam součástek:
 U1 = PIC16F628
 R1 = 10k
 R2-R5 = 1k
 LED = Standardní LED

Blika-01


#include "PIC16F628.h"
#include "pic.h"

//******************************************************************************

#pragma config CPD = OFF
#pragma config FOSC = INTOSCIO
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config CP = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
//#pragma config BODEN = ON

#define OUT1 RB0
#define OUT2 RB1
#define OUT3 RB2
#define OUT4 RB3

#define _XTAL_FREQ 4000000

//******************************************************************************

void main()
{
  TRISB0=0;
  TRISB1=0;
  TRISB2=0;
  TRISB3=0;
  OUT1=0;
  OUT2=0;
  OUT3=0;
  OUT4=0;
  
  while(1)
  {
      OUT1=1; 
      __delay_ms(200);
      OUT1=0; 
      __delay_ms(1);      
       OUT2=1; 
      __delay_ms(200);      
      OUT2=0;      
      __delay_ms(1);     
      OUT3=3; 
      __delay_ms(200);
      OUT3=0; 
      __delay_ms(1);      
       OUT4=1; 
      __delay_ms(200);      
      OUT4=0;      
      __delay_ms(1);

  }
  
}


05: Běžící světlo s 8 LED a procesorem PIC

V intervalu 200ms se rozsvítí vždy jen jedna LED. Jakmile zhasne, rozsvítí se další v pořadí. Tady je procesor využit pro ovládání 8 výstupů (LED). Změnou kódu lze už předvádět slušné světelné efekty.

Seznam součástek:
 U1 = PIC16F628
 R1 = 10k
 R2-R9 = 1k
 LED = Standardní LED

Blika-02

#include "PIC16F628.h"
#include "pic.h"

//******************************************************************************

#pragma config CPD = OFF
#pragma config FOSC = INTOSCIO
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config CP = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
//#pragma config BODEN = ON

#define OUT1 RB0
#define OUT2 RB1
#define OUT3 RB2
#define OUT4 RB3
#define OUT5 RB4
#define OUT6 RB5
#define OUT7 RB6
#define OUT8 RB7

#define _XTAL_FREQ 4000000

//******************************************************************************

void main()
{
  TRISB0=0;
  TRISB1=0;
  TRISB2=0;
  TRISB3=0;
  TRISB4=0;
  TRISB5=0;
  TRISB6=0;
  TRISB7=0;
  OUT1=0;
  OUT2=0;
  OUT3=0;
  OUT4=0;
  OUT5=0;
  OUT6=0;
  OUT7=0;
  OUT8=0;
  
  while(1)
  {
      OUT1=1; 
      __delay_ms(200);
      OUT1=0; 
      __delay_ms(1);      
      OUT2=1; 
      __delay_ms(200);      
      OUT2=0;      
      __delay_ms(1);     
      OUT3=3; 
      __delay_ms(200);
      OUT3=0; 
      __delay_ms(1);      
      OUT4=1; 
      __delay_ms(200);      
      OUT4=0;      
      __delay_ms(1);
      OUT5=1; 
      __delay_ms(200);      
      OUT5=0;      
      __delay_ms(1);      
      OUT6=1; 
      __delay_ms(200);      
      OUT6=0;      
      __delay_ms(1);
      OUT7=1; 
      __delay_ms(200);      
      OUT7=0;      
      __delay_ms(1);
      OUT8=1; 
      __delay_ms(200);      
      OUT8=0;      
      __delay_ms(1);      
  }
  
}