Porovnání dvou čísel v Pascalu

Po zadání dvou celých (kladných či záporných) čísel, porovná program tyto čísla a vypíše zprávu o tom, které z nich je větší.


 

program ROVNITKO;

var
   a: integer;   {prvni cislo}
   b: integer;   {druhe cislo}

begin
     writeln ('...::: Program porovnavajici dve zadana cisla :::...');
     writeln ('');

     writeln ('Zadejte prvni cislo a stisknete ENTER: ');
     readln (a);

     writeln ('');
     writeln ('Zadejte druhe cislo a stisknete ENTER: ');
     readln (b);

     writeln ('');
     writeln ('Prvni zadane cislo je: ',a);
     writeln ('Druhe zadane cislo je: ',b);
     writeln ('');

     {----------------porovnani cisel------------------------------------------}
      if a>b then
        writeln ('Prvni cislo: ',a, ' je vetsi nez druhe cislo: ',b)
       else if a=b then
         writeln ('Prvni cislo: ',a, ' se rovna druhemu cislu: ',b)
        else
          writeln ('Druhe cislo: ',b, ' je vetsi nez prvni cislo: ',a);

     writeln ('');
     writeln ('Stisknutím ENTER ukoncite program.');
     readln;


end.