Arduino autonomní roboauto Ukázkový kód pro jednoduché roboautíčko, robotické auto, autonomní elektroauto ovládané malým Arduinem NANO. Obyčejný, levný 8bit procesor ATmega328P je hlavním řídím prvkem.  Dokáže vyhodnocovat dvě UTRAZVUKOVÉ čidla vzdálenosti, jedno LASEROVÉ čidlo, ovládat čtyři SERVO motory, ovládat signalizační LED světla a vše zobrazovat na OLED displeji. Napájení je z 5V 2A powerbanky (přímo […]


Zapojení křížového přepínače, vypínače Jak zapojit křížový přepínač? Pro ovládání svítidla ze tří míst je třeba použít dva schodišťové přepínače a jeden křížový. Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích! Na kovové kryty svítidla se nesmí dostat elektřina. Pro případ takové závady je třeba připojit ochranný žlutozelený vodič na svorku PE. Tento […]


Generátor pulsů do 10kHz Často potřebujeme jednoduchý a rychlý generátor pulsů (zábavné či bezpečnostní blikače, bzučáky, řízení, testování). Pokud se nám nechce programovat nebo používat hotový IO, skvěle poslouží šestice základních součástek. S běžnými tranzistory dosáhneme téměř obdélníkových kmitů až někde k 10kHz. Nastavitelný generátor pulsů do 10kHz je zapojením jednoduchý. Základem je jeden tranzistor […]


Průřez (průměr) vodičů dle proudu Průřez vodiče je velmi důležitým parametrem při distribuci elektrického proudu. Čím je větší procházející proud, tím více se vodič zahřívá a tím větší jsou na něm ztráty. Abychom toto kompenzovali, můžeme použít lepší vodiče (vodivější), vodiče ochlazovat, zvýšit napětí a snížit potřebný proud, nebo zvětšit průřez vodiče (týká se stejnosměrného […]


Zapojení dvou schodišťových vypínačů Jak zapojit dva schodišťové vypínače? Pro ovládání svítidla ze dvou míst (např. na schodišti nebo v místnosti se dvěma vchody) je třeba použít dva schodišťové vypínače. Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích! Na kovové kryty svítidla se nesmí dostat elektřina. Pro případ takové závady je třeba připojit […]


Nepájivé, kontaktní pole (breadboard, bastldeska) Tato pomůcka slouží pro vývojové a výukové potřeby při navrhování a testování elektronických zapojení. Je to soustava otvorů v rastru 2,54 mm určených pro vsunutí nožiček součástek, modulů a vodičů. Součástky lze osazovat, odebírat a obměňovat bez potřeby pájení či navrhování desky plošných spojů (DPS, PCB). Nepájivé pole se vyrábějí v různých […]


Měření multimetrem Multimetr je univerzální měřící přístroj určený pro měření elektrických veličin. Oproti jednoúčelovým přístrojům (voltmetr, ampérmetr, ohmmetr) umí měřit více veličin. Používají jej často odborníci a profesionálové. Ale i v domácí dílně si najde uplatnění. Vždy je třeba pro dané měření multimetr správně nastavit. Dříve byly multimetry analogové (ručičkové), dnes převažují digitální (s displejem). […]


Blikače a běžící světla s LED Blikače s LED (svítívou diodou) jsou vhodné příklady pro demonstraci jednoduchých el. zapojení. Níže jsou uvedeny ukázky od blikače s použitím tranzistorů, s použitím integrovaného obvodu i s použitím procesoru a obslužného programu. Lze tak snadno pochopit účelnost jednotlivých řešení. 01: Blikač se dvěma tranzistory Jednoduchý blikač za použití dvou […]


Arduino UNO Arduino UNO je malý, levný vývojový a výukový modul založený na mikroprocesoru ATmega328. Samotný modul obsahuje nastavitelné výstupy, vstupy, analogové vstupy s převodníkem, RX/TX linku atd. Skrz otevřený HW i SW jde modul využít pro vývoj vlastních aplikací. Také je možno dokoupit velké množství zajímavého a hotového příslušenství jako ethernetový modul, čtečku paměťových […]


Základní zapojení zásuvky 230V Jak zapojit elektrickou zásuvku? Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích! Na ochranný kolík připojíme žlutozelený vodič. Tento vodič je nejdelší, nejvíce na volno aby při náhodném vytržení kabelu zůstal tento vodič připojen nejdéle. Na pravou svorku připojíme modrý pracovní vodič (nulák, střední vodič). Na levou svorku připojíme hnědý […]