Zapojení křížového přepínače, vypínače Jak zapojit křížový přepínač? Pro ovládání svítidla ze tří míst je třeba použít dva schodišťové přepínače a jeden křížový. Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích! Na kovové kryty svítidla se nesmí dostat elektřina. Pro případ takové závady je třeba připojit ochranný žlutozelený vodič na svorku PE. Tento […]


Generátor pulsů do 10kHz Nastavitelný generátor pulsů do 10kHz. Základem je jeden tranzistor PNP a druhý tranzistor NPN. Frekvenci pulsů určuje kondenzátor C1 a součet hodnot rezistorů R1 a R3. Kondenzátor C1 může mít hodnotu od 250pF do 10nF. Součet hodnot rezistorů R1 a R3 by neměl klesnout pod 20kΩ. Napájení: 5V až 6V Seznam […]


Průřez (průměr) vodičů dle proudu Mezní hodnoty zatížení měděných (Cu) izolovaných (PVC) vodičů a kabelů v závislosti na jejich průřezu. Tyto hodnoty jsou udávány při nejvyšší provozní teplotě v instalovaném prostředí. Max. proud se liší dle uložení vodičů, počtu vodičů a provedení izolace vodičů. S větším počtem vodičů vzniká více tepla. PVC izolace kabelu hůře teplo odvádí. […]


Zapojení dvou schodišťových vypínačů Jak zapojit dva schodišťové vypínače? Pro ovládání svítidla ze dvou míst (např. na schodišti nebo v místnosti se dvěma vchody) je třeba použít dva schodišťové vypínače. Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích! Na kovové kryty svítidla se nesmí dostat elektřina. Pro případ takové závady je třeba připojit […]


Nepájivé, kontaktní pole (breadboard, bastldeska) Tato pomůcka slouží pro vývojové a výukové potřeby při navrhování a testování elektronických zapojení. Je to soustava otvorů v rastru 2,54 mm určených pro vsunutí nožiček součástek, modulů a vodičů. Součástky lze osazovat, odebírat a obměňovat bez potřeby pájení či navrhování desky plošných spojů (DPS, PCB). Nepájivé pole se vyrábějí v různých […]


Měření multimetrem Multimetr je univerzální měřící přístroj určený pro měření elektrických veličin. Oproti jednoúčelovým přístrojům (voltmetr, ampérmetr, ohmmetr) umí měřit více veličin. Používají jej často odborníci a profesionálové. Ale i v domácí dílně si najde uplatnění. Vždy je třeba pro dané měření multimetr správně nastavit.  Používání a nastavení multimetru Zapojení měřících vodičů (“kabelů s měřícími […]


Blikače a běžící světla s LED 01: Blikač se dvěma tranzistory Jednoduchý blikač za použití dvou tranzistorů NPN. Využívá se toho, že žádné dva tranzistory nejsou od výroby 100% stejné. V tomto zapojení se chovají skrz nabíjení kondenzátorů jako astabilní klopný obvod. (AKO – nemá žádný stabilní stav). Jinou hodnotou C1 a C2 se změní frekvence […]


Arduino UNO Arduino UNO je malý, levný vývojový a výukový modul založený na mikroprocesoru ATMEGA328. Samotný modul obsahuje výstupy, vstupy, analogové vstupy s převodníkem, RX/TX linku atd. Skrz otevřený HW i SW lze ale modul využít pro vývoj vlastních aplikací. Navíc je možno dokoupit velké množství zajímavého příslušenství jako ethernetový modul, čtečku paměťových karet, displej, […]


Základní zapojení zásuvky 230V Jak zapojit elektrickou zásuvku? Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích! Na ochranný kolík připojíme žlutozelený vodič. Tento vodič je nejdelší, nejvíce na volno aby při náhodném vytržení kabelu zůstal tento vodič připojen nejdéle. Na pravou svorku připojíme modrý pracovní vodič (nulák, střední vodič). Na levou svorku připojíme hnědý […]


Základní zapojení vypínače a svítidla Jak zapojit vypínač a svítidlo se žárovkou? Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích! Na kovové kryty svítidla se nesmí dostat elektřina. Pro případ takové závady je třeba připojit ochranný žlutozelený vodič na svorku PE. Tento vodič je nejdelší aby při náhodném vytržení kabelu zůstal tento vodič […]