Výroková matematika

Protože běžný lidský jazyk je mnohdy nepřesný, může docházet k nejasnostem při formulaci některých skutečností. Takto by mohlo vzniknout mnoho omylů i v matematice, fyzice, chemii, programovacích jazycích atd. Z tohoto důvodu je vytvořena přesná výroková matematika (logika).


Základní logika a logické spojky:

 • Jazyk logiky: 
  • Výrokové symboly jsou definovány pomocí znaků a jejich číslování: A, a, a, a1, a2, … x, y, z …
  • Jako operátory se používají výrokové spojky: ∧ ∨ ⇒ …
  • Celé formule se označují řeckými znaky: α, β, … ϒ, δ …
  • Pro zpřehlednění je možno využít závorky ().
 • Logická pravda:
  • Udává, že je výrok pravdivý.
  • Čísla 4 a 6 jsou dělitelné dvěma – pravda.
  • V logice a výpočetní technice se značí pravda jako: 1 , t, true.
 • Logická nepravda, lež: 
  • Udává, že je výrok nepravdivý.
  • Čísla 3 a 7 jsou dělitelné dvěma – nepravda.
  • V logice a výpočetní technice se značí nepravda jako: 0 , f, false.
 • Konjunkce:
  • Značí se:
  • Váže se na dva symboly (je binární).
  • Logické a, a zároveň, and.
  • Kup jablka a hrušky. (Koupí oba druhy ovoce).
  • Jablka  Hrušky
 • Disjunkce:
  • Značí se: 
  • Váže se na dva symboly (je binární).
  • Logické nebo, or.
  • Kup jablka nebo hrušky. (Koupí buď jen jablka nebo jen hrušky. Koupí jen jedno ovoce).
  • Jablka ∨ Hrušky
 • Negace:
  • Značí se: ¬
  • Váže se na jeden symbol (je unární).
  • Logický opak, not.
  • Negace tvrzení „Prší“ je „Neprší„.
  • Tvrzení x = Prší. Pak ¬ x = Neprší.
 • Implikace:
  • Značí se: 
  • Váže se na dva symboly (je binární).
  • Logické vyjádření příčiny a následku. Pak, pakliže.
  • Prší, pak je silnice mokrá.
  • Prší  pak je silnice mokrá.
  • Nelze otočit směr výroku. Silnice může být mokrá i z jiných příčin – nevyvolá déšť.
 • Ekvivalence:
  • Značí se: 
  • Váže se na dva symboly (je binární).
  • Vyjádření právě tehdy, právě když.
  • Miliardy peněz umožňují velkou moc.
  • Miliardy peněz ⇔ Velká moc.
 • Rovnost výroků:
  • Značí se: =
  • Váže se na dva symboly (je binární).
  • Udává, zda-li jsou výroky v daném ohledu rovny.
  • 10 = 10
 • Nerovnost výroků:
  • Značí se: 
  • Váže se na dva symboly (je binární).
  • Udává, zda-li jsou výroky v daném ohledu rovny.
  • 10 ≠ 14

Atomické výroky a formule:

 • Atomický výrok:
  • Je výrok s využitím jedné výrokové spojky jenž nelze dále dělit.
  • Když prší, tak jsou silnice mokré. (Atomický výrok jenž nelze dále dělit).
  • Když prší, tak jsou silnice mokré, a když mrzne, tak i zledovatělé. (Výrok lze dále dělit a proto není atomický).
  • Ověřuje se, zda-li atomický výraz dává v daném kontextu smysl. (Když prší, tak jsou silnice jablko. – Výrok nedává smysl.)
 • Formule:
  • Formule je spojení atomických výroků do složitějších, výsledných celků.
  • Když prší, tak jsou silnice mokré, a když mrzne, tak i zledovatělé.
  • Pro usnadnění složitých formulí lze využívat závorky: (X ∧ (¬Y)).
  • Ověřuje se, pravdivost celé formule.
 • Pravdivostní ohodnocení: 
  • Značí se e
  • Určuje, zda-li je symbol, atomický výraz nebo celá formule pravda či nepravda (1 či 0)
  • e(x) = 1
 • Tautologie (zdvojení): 
  • Je formule jenž má pravdivostní ohodnocení 1 (pravda) při libovolných hodnotách atomických výrazů.
  • Buď bude zítra hezky, nebo nebude zítra hezky.
 • Kontradikce (vyloučení): 
  • Je formule jenž má pravdivostní ohodnocení 0 (nepravda) při libovolných hodnotách atomických výrazů.
  • Jablko je červené, jablko není červené.
 • Kontrární výrok (protimluv): 
  • Je v podstatě nelogická formule. V logice 1 a 0 nelze využívat. Lze aplikovat až např. v kvantové kryptografii.
  • Jablko je červené, jablko je zelené.
 • Splnitelnost formule: 
  • Pokud lze dosáhnout pravdivosti formule (lze nalézt alespoň jedno pravdivostní tvrzení), pak je považována za splnitelnou.
 • Ekvivalence formule: 
  • Pokud dvě různé formule obsahující stejné atomické výroky v různém uspořádání dosáhnou stejného pravdivostního ohodnocení, pak jsou ekvivalentní.

Booleanovské vyhodnocení logiky:

 • Konjunkce:
  • Tabulkový zápis logického součinu – a. Pokud je A i B 1, pak u jejich log. součin je 1.
A­   B   A ∧ B
0   0     0
0   1     0
1   0     0
1   1     1

 

 • Disjunkce:
  • Tabulkový zápis logického součtu – nebo. Pokud je A nebo B 1, pak u jejich log. součet je 1.
A­   B   A ∨ B
0   0     0
0   1     1
1   0     1
1   1     1

 • Negace:
  • Tabulkový zápis logické negace – opak.
A­    ¬A
0     1
1     0

 • Implikace:
  • Tabulkový zápis.
X   Y   X ⇒ Y
0   0     1
0   1     1
1   0     0
1   1     1

 • Ekvivalence:
  • Tabulkový zápis.
X­   Y   X ⇔ Y
0   0     1
0   1     0
1   0     0
1   1     1
 • Tabulkové vyhodnocení formule:
  • Tabulkové vyhodnocení formule p ∨ (p ⇒ ¬q) 
p­   q   ¬q  p ⇒ ¬q   p ∨ (p ⇒ ¬q)
0  0   1   1       1
0  1   0   1       1
1  0   1   1       1
1  1   0   0       1