Generátor pulsů do 10kHz

Často potřebujeme jednoduchý a rychlý generátor pulsů (zábavné či bezpečnostní blikače, bzučáky, řízení, testování). Pokud se nám nechce programovat nebo používat hotový IO, skvěle poslouží šestice základních součástek. S běžnými tranzistory dosáhneme téměř obdélníkových kmitů až někde k 10kHz.

Nastavitelný generátor pulsů do 10kHz je zapojením jednoduchý. Základem je jeden tranzistor PNP a druhý tranzistor NPN. Frekvenci pulsů určuje kondenzátor C1 a součet hodnot rezistorů R1 a R3. Kondenzátor C1 může mít hodnotu od 250pF do 10nF. Součet hodnot rezistorů R1 a R3 by neměl klesnout pod 20kΩ.

Napájení: 5V až 6V


Seznam součástek:

C1 = 1nF (Při 220pF lze dosáhnout frekvence až 12kHz.)
R1 = Trimr 2.5MΩ
R2 = 4kΩ
R3 = 22kΩ
T1 = BC557
T2 = BC547

Výpočet frekvence pulsů: F≈1/(R1+R3)*C


Schéma zapojení:

S-001


Plošný spoj (DPS) ze strany součástek:
DPS-001

Tvar pulsu na výstupu generátoru:
O-001