Kvadratická rovnice ve Scheme

Program vypočítá kořeny kvadratické rovnice (x) ze zadaných nenulových vstupních členů (a b c).


(define D
 (lambda (a b c)
  (- (* b b) (* 4 a c)) ))
(define K1
 (lambda (a b c)
  (/ (+ (- b) (sqrt (D a b c))) (* 2 a))))
(define K2
 (lambda (a b c)
  (/ (- (- b) (sqrt (D a b c))) (* 2 a))))
(D 10 30 20)
(K1 10 30 20)
(K2 10 30 20)
(newline)
(D 2 2 1)
(K1 2 2 1)
(K2 2 2 1)

sfksdfblůysldg