Nepájivé, kontaktní pole (breadboard, bastldeska)

Tato pomůcka slouží pro vývojové a výukové potřeby při navrhování a testování elektronických zapojení. Je to soustava otvorů v rastru 2,54 mm určených pro vsunutí nožiček součástek, modulů a vodičů. Součástky lze osazovat, odebírat a obměňovat bez potřeby pájení či navrhování desky plošných spojů (DPS, PCB).

Nepájivé pole se vyrábějí v různých velikostech a provedeních. Obvykle jsou sloupce značeny písmeny a řádky značeny čísly. Kontakty jsou na spodní straně propojeny tak, jak naznačuje zelené zvýraznění. Vždy je propojena celá větev napájení (v celé délce dílku pole). Pokud je vidět, že je pole poskládáno z více dílků, není mezi nimi obvykle propojení. Jednotlivé řádky (např. 1 – 63) mají mezi sebou propojené kontakty (a – e, f – j). Řádky mezi sebou nejsou propojeny (např. 1 – 2). Ani celý řádek (a-j) nemá propojení. Takové uspořádání je vhodné pro testování IO a procesorů v pouzdrech DIL.

Nepájivé kontaktní pole