O webu, kontakt

Projekt X-IDEA.cz byl založen v roce 2009 (po sloučení starších projektů od roku 2005). Prezentuje různorodá vzdělávací, výzkumná a vědecká či informační témata. Obsah je nabízen veřejnosti v podobě, kdy má obsah přednost před formou (články neprocházejí korekturou).

Součástí je i provoz amatérské meteorologické stanice v Hroznové Lhotě. Pomocí několika dalších příznivců s vlastní poloprofesionální meteorologickou stanicí jsou k dispozici data o počasí z dalších měst a vesnic. Data zobrazují aktuální stav v dané lokalitě ale i vývoj za posledních až 48h pomocí grafů.


Kontakt:     E.Sc. Petr Mejzlik, DiS.     E-mail: x-idea(zavinac)x-idea.cz

Autor se profesionálně orientuje v oblastech: přírodních věd, elektrotechniky a IT, marketingu, analýzy a predikce.


Autorská práva:

Projekt X-IDEA.cz je autorským dílem. Všechny součásti projektu (texty, zdrojové kódy, grafika, fotografie, nadstavba nad jádrem redakčního systému) jsou duševním vlastnictvím autora (mimo částí s uvedením zdroje nebo s odkazem směřujícím mimo server).

Je zakázáno komerčně používat jakékoliv části tohoto webu bez písemného svolení autora.

Je povoleno využívat části tohoto webu (nikoliv celé články) pro účely vzdělávací, nekomerční za podmínek uvedení autora webu a odkazu na tento web.

Je povoleno citovat úryvky článků ve vyhledávačích a čtečkách internetového obsahu.

Je povoleno citovat úryvky článků v odborných publikacích za podmínek uvedení autora webu a odkazu na tento web.


Uváděné informace jsou často zkresleny z pohledu autora. Při využívání obsahu na tomto webu (i jinde na internetu) si informace vždy zkontrolujte a ověřte dříve, než učiníte důležitá rozhodnutí.


INTRO