SDR – Programově definované rádio

SDR (Software Defined Radio) – programově definované rádio umožňuje pomocí programu upravit vlastnosti zařízení (HW) pro příjem rádiového signálu. Programem tak můžete zvolit přijímanou frekvenci, modulaci, různé kódovací standardy, šířku pásma apod.

Velmi povedeným a dostupným SDR může být TV tuner do USB s čipem Realtek RTL2832U. Pokud máte takový tuner k dispozici, můžete za pomoci upravených ovladačů skenovat frekvence od přibližně 24MHz do 1760MHz. Existují však i návody jak doupravit modul pro jiné rozsahy. Lze tak naladit pásma radioamatérů, běžné FM rádia, letecký provoz, meteodružice apod.Instalace

  • Jako první krok doporučuji nainstalovat velmi povedený obslužný program HDSDR. Při instalaci zvolíme složku, kam se bude SW instalovat.
  • Po dokončení instalace HDSDR stáhněte knihovnu ExtIO_RTL.dll a tu vložte do složky s nainstalovaným HDSDR. Program bude pracovat právě s touto knihovnou.

SLOZKA


Originální ovladače od TV tuneru je třeba přeinstalovat upravenými. Zařízení však nebude od této chvíle fungovat jako TV tuner pro sledování televize. Stáhněte aplikaci Zadig a spusťte ji (je vyžadováno oprávnění správce PC). V zálože Options zvolte List All Devices . Níže bude nabídka dostupného HW pro přeinstalování. Zda-li se jedná o správný HW, zjistíte tak, že po vysunutí zařízení z USB zmizí HW z nabídky. Vložte tedy zařízení do USB a vyberte k instalaci Driver WinUSB .


SDR1


Po kliknutí na Install Driver či Reinstall Driver se přeinstalují ovladače.

V případě, že jste přeinstalovali špatný HW, přestane fungovat např. myš, klávesnice atd. Toto napravíte odinstalováním ovladače např. přes ovládací panely a správce zařízení. Po opětovném připojení myši či klávesnice se ovladače nainstalují správně.

Pokud jsou ovladače nainstalovány správně, spusťte program HDSDR .


Program HDSDR

Po spuštění programu se většinou nastaví vše automaticky. Tlačítko Start (F2) spustí skenování navoleného frekvenčního rozsahu (ten nesmí být mimo možnosti přijímače).

Kolečkem myši můžeme přeladit např. na FM pásmo běžných rádií nad 88MHz . Posuňte se tedy myší nad frekvenci ladění LO a nalaďte postupně jednotky, desítky, stovky MHz . Máte-li připojenu anténu, uvidíte zeleně až červeně silné stanice . Kliknutím do středu této plochy program demoduluje zvolenou stanici. Kliknutím na FMpřepnete demodulaci z FM.

Jestliže nic nelyšíte, tlačítkem Soundcard (F5) zvolte audio vstup a výstup zvukové karty. Pokud je zvuk neposlouchatelný. Je třeba nastavit parametry zvukové karty tlačítkem Bandwitch (F6). Položku Output zvolte většinou na 96000 nebo 192000 .

SDR3

Zvuk lze vylepšit po opětovném kliknutí na FM a horizontílním posuvníkem FM-BW můžete nastavit šířku pásma FM .

Pokud by se zvuk sekal apod. pak pomůže natavení pod tlačítkem ExtIO . Většinou vyhoví hodnoty Sample Rate 2,4 Msps a Bufer Size 64kB.

SDR4

V této chvíli by měl být zvuk čitý. Po připojení lepší antény můžeme ladit požadované frekvence, volit demodulaci, šířku pásma atd.


Až budete chtít opět provozovat TV tuner ke svému původnímu účelu, jednoduše nainstalujte původní ovladače z CD jenž byly k TV tuneru přímo od výrobce.