Matematické funkce Funkce se zapisuje ve tvaru f: y=f(x). Funkci můžeme popsat analyticky (rovnicí), grafem, tabulkou nebo slovním popisem. Pro funkci existují jistá pravidla. Je tedy třeba nejdříve rozlišit zda-li se vůbec jedná o funkci. Funkce je předpis, který každému x množiny M přiřadí právě jedno y z množiny N. Na ose x nemůžeme tedy […]


Výroková matematika Protože běžný lidský jazyk je mnohdy nepřesný, může docházet k nejasnostem při formulaci některých skutečností. Takto by mohlo vzniknout mnoho omylů i v matematice, fyzice, chemii, programovacích jazycích atd. Z tohoto důvodu je vytvořena přesná výroková matematika (logika). Základní logika a logické spojky: Jazyk logiky:  Výrokové symboly jsou definovány pomocí znaků a jejich číslování: […]