Informační zdroje, výukové materiály, nástroje.

 

Reklama (sponzoruje chod webu)

::: ::: Matematika, teorie


Matematické funkce Funkce se zapisuje ve tvaru f: y=f(x). Funkci můžeme popsat analyticky (rovnicí), grafem, tabulkou nebo slovním popisem. Pro funkci existují jistá pravidla. Je tedy třeba nejdříve rozlišit zda-li se vůbec jedná o funkci. Funkce je předpis, který každému x množiny M přiřadí právě jedno y z množiny N. Na ose x nemůžeme tedy […]


Výroková matematika Protože běžný lidský jazyk je mnohdy nepřesný, může docházet k nejasnostem při formulaci některých skutečností. Takto by mohlo vzniknout mnoho omylů i v matematice, fyzice, chemii, programovacích jazycích atd. Z tohoto důvodu je vytvořena přesná výroková matematika (logika). Ke stažení: Psané poznámky Úvodu do Informatiky ve Windows Deník (dle výuky PřF UP v […]

Reklama (sponzoruje chod webu)
Created by E.Sc. Petr Mejzlik, DiS. © 2009 - 2019 X-IDEA.cz     Osobní údaje, bezpečnost a COOKIES      CZIN.eu