Jiskrové zkoušky oceli

Jiskrové zkoušky pro hrubé určení hlavních druhů oceli. Ocel se obrušuje na čistém brusném kotouči při rychlosti v = 20m/s. Barva a tvar jisker napoví druh oceli.


 

Nelegované a nízkolegované oceli s obsahem C do 0,25%

JISKRY_01

Barva: Světle žlutá
Jiskry: Dlouhé svazky s menším počtem jasných jisker.

 


 

Nelegované a nízkolegované oceli s obsahem C do 0,6%

JISKRY_02

Barva: Světle žlutá
Jiskry: Dlouhé svazky s velkým počtem jasných jisker.

 


 

Nelegované a nízkolegované oceli s obsahem C nad 0,6%

JISKRY_03

Barva: Světle žlutá
Jiskry: Dlouhé svazky s velkým počtem velmi jasných jisker.

 


 

Rychlořezná ocel legovaná W

JISKRY_04

Barva: Tmavočervená
Jiskry: Dlouhé svazky s malým počtem rozprsků bez silného jiskření.

 


 

Wolframová ocel nástrojová

JISKRY_05

Barva: Červené paprsky
Jiskry: Dlouhé svazky zakončené chomáčkovitými výbuchy světlých jisker.

 


 

Manganová ocel nástrojová

JISKRY_06

Barva: Jasně žluté paprsky
Jiskry: Dlouhé svazky. Před koncem větší chomáčkovité výbuchy s delšími odštěpky.

 


 

Chrómovaná ocel nástrojová

JISKRY_07

Barva: Světle žluté paprsky
Jiskry: Dlouhé svazky zakončené výbuchy dlouhých odštěpků jisker jenž mohou pokračovat dále.

 


 

Uhlíková ocel nástrojová

JISKRY_08

Barva: Tmavě žlutá
Jiskry: Dlouhé, tenké svazky. Výbuchy jsou slabší a nejsou husté.

 


 

Wolfram – chróm – vanadová ocel nástrojová

JISKRY_09

Barva: Červená
Jiskry: Četné, někdy přerušované dlouhé paprsky končící tupě bez silného jiskření.

 


 

Křemík – chróm – wolframová ocel nástrojová

JISKRY_10

Barva: Červená pokračující do světle žluté
Jiskry: Tenké, kratší paprsky. Výbuchy jsou jasné a vycházející z tlustého místa hrotu.