Vnímání hluku a vibrací

Hluk doprovází většinu obyvatel moderní civilizace každý den. Hluk jsme se naučili z části ignorovat a vědomě si jej příliš nevšímáme. Především ve městě je spousta zvuků od dopravy, cizí konverzace, průmysl, vzduchotechnika jenž vyluzuje do prostoru neustále nějaké zvuky. I když si to mnozí neuvědomují, má toto hlukové znečištění vliv na naše zdraví a stres. Vnímat hluk může člověk ale i doma v době odpočinku.


Když se zvuk z ulice přenáší do domu, místa odpočinku, pak nastává problém ohrožující lidské zdraví. Hluk dopravy, kolejových vozidel, těžké zemědělské techniky, startování vozidel aj. jsou nejčastější zdroje tohoto zvukového znečištění. Dalším zdrojem je rušení od sousedů na bytech. Přes den tyto zdroje vyrušení příliš nevnímáme. V noci je to ale důvod špatné kvality spánku, probouzení se, nočních můr a ranní únavy.

Hluk je směs různých obtěžujících zvuků a je z biologického hlediska škodlivý právě skrz jeho potlačované vnímání přes den a narušení spánku v noci. Nemusí se však jednat jen o přímo slyšitelné, hlasité zvuky s nimiž dnes počítají normy. Vše se odvíjí od fyzikálních zákonů a biologické schopnosti vnímat tyto projevy.

Lidské ucho je schopno přímo vnímat frekvence (vlnění, vibrace vzduchu) přibližně od 20Hz do 20kHz. Jsou lidé jenž mají tyto limity mírně posunuty třeba až k 22kHz (dříve slyšeli pískání cívek klasických CRT obrazovek, dnes slyší pískání měničů v nabíječkách). Stářím se ale mnoha lidem tato horní hranice snižuje a vysoké frekvence již tak moc dobře neslyší. I když tyto frekvence neslyšíme, může je tělo vnímat. Proto je vhodné v místnostech určených pro odpočinek a spánek vypínat všechny spotřebiče disponující těmito měniči. Výhodou vysokých frekvencí je, že se šíří hůře a stačí pro jejich odstínění relativně malá (tenká) překážka. Přes okno či zeď takové frekvence o rozumné intenzitě (hlasitosti) neprojdou.

Nízké frekvence jsou záludnější. Dost účinně se přenášejí nejen vzduchem, ale i pevnými látkami. Když pustíte nahlas hudbu z reprosoustavy s dobrým basovým reproduktorem a půjdete ji poslouchat do další místnosti, všimnete si především basové složky. Nízká frekvence se přenáší jako vibrace přímo konstrukcí domu a velmi špatně se tento jev eliminuje.

Velmi nízké frekvence na prahu slyšitelnost (a možná i pod ním) nevnímáme jen přes ucho ale také přes lebeční kosti. Proto v tomto případě nestačí si zacpat uši. Museli bychom být oddělení vzduchoprázdnem a levitovat – což je nereálné řešení.

Frekvence pod 18Hz již neslyšíme. Tělo jako celek je ale vnímá. Je to dáno nejspíše historickým vývojem, kdy se člověk setkával s nebezpečím jemuž předcházely tyto nízké vibrace (příchod predátora, živelná pohroma). Je to hodně podvědomá reakce. Tyto vibrace můžou navodil stavy blízké pocitu štěstí či deprese. V tomto ohledu proběhly různé výzkumy a probíhaly i pokusy o vyluzování těchto vibrací v kinech např. pro umocnění hororového zážitku. V tomto spektru se skrývá ale i nebezpečí, kdy můžou vibrace interferovat především při velkých intenzitách se srdečním rytmem a způsobit vážné potíže.


Vysoké frekvence, pískání v uchu může být způsobeno slyšitelnými napájecími zdroji v moderní elektronice. Ty často kmitají v řádu jednotek až desítel kHz. Proto je v době nepoužívání vypínejte. Rozhodně není vhodné nabíjet mobilní telefon přes noc na nočním stolku. Stárnutím ucha, poslechem hlasité hudby ale i hlukem města či průmyslu může nastat biologická porucha kdy člověk slyší pískání nebo šum i bez externího zdroje zvuku v naprostém tichu. Člověka to může dovést i k psychickým problémům skrz nemožnost kvalitně spát. Řešením může být v některých případech lékařský zákrok nebo pouštění meditační hudby při relaxaci a spánku jenž šum přebije.

Pokud nás ruší nízké frekvence, hukot, pak může být jejich identifikace vzhledem k povaze šíření dosti obtížná. I motor kompresoru lednice nebo vibrující hřídel elektroměru o několik pater níže může v tiché místnosti vnímavějšímu člověku způsobit rušení. Tyto frekvence se šíří zdmi, přes konstrukci postele až k naší hlavě a lebeční kosti zajistí přenos do ucha. Tyto zdroje můžeme odhalit spíše detektivní prací (např. vypnutím elektřiny v celém objektu by mělo nepříjemné hučení ustat). Pokud ale ani pak neustává zdroj hukotu na prahu vnímání, pak to člověka často vede k zamyšlení se nad paranoí  nebo nad duševním zdravím jedince. Příčiny ale můžou být reálné a vysvětlitelné. Opět se může jednat o přenos vibrací, avšak ze vzdáleného, velmi těžce identifikovatelného zdroje. Vibrace se můžou šířit podložím třeba i od několik kilometrů vzdálené továrny nebo železnice. A zrovna pod jediným domem můžou být ty vhodné podmínky pro rezonanční efekt. Např. když se pozorovatel veze na velmi dlouhé vlně, nemusí ji pozorovat. Jakmile ale vlna narazí na překážku např. formou změny prostředí, může být již vnímána. V tomto případě je ale odstranění problému velmi těžké. U některých točivých strojů by bylo možno změnit frekvenci, použít vhodnou podložku atd. Přestavbu železnice ale asi těžko docílíte. Možná by v tomto případě pomohlo změnit rychlost jízdy vlaku třeba i o pár km a změnit tak vyzářenou frekvenci rušení. Jistou možností se nabízí vyrušení těchto vibrací vibracemi o stejné frekvenci a intenzitě, ale s opačnou fází. V době kdy probíhá kmit nahoru, vyrušíme vibrace kmitem dolů. Pro takové odrušení je třeba soustava přesných mikrofonů, senzorů, odpovídající fázový komparační počítač a zdroj protifázových kmitů (někdy třeba basový reproduktor). Taková soustava by byla velmi náročná na ladění.

I pocit vnímání nízkých frekvencí bez skutečného vnějšího zdroje může být biologickou poruchou. Z počátku se nemusí jednat o psychickou poruchu. Problém často spočívá ve vadném zpracování signálů z ucha nebo přímo v mozku. Na tyto potíže se nasazují léky tlumící tyto jevy. Neodstraňuje se samotná příčina (porucha) ale jen se tlumí její následky. Léky dovolí člověku klidný spánek a tím udržet dobrý psychický stav.


Odhalit zda-li se jedná o vnější zdroj rušení nebo o biologickou poruchu lze vylučovací metodou. Pokud je to možné, můžeme vypnout všechna el. zařízení a tím vyloučit rušení od nich. Další možností je třeba nocovat v odlišné lokalitě a tím vyloučit i vzdálenější zdroje rušení v obvyklé lokalitě. Důležité je vždy zajistit při pozorování co největší ticho. Když v různých prostředích, lokalitách pozorujete stejné problémy, jedná se nejspíše o biologický problém jenž je třeba řešit s lékařem. Rozhodně se vyvarujte různým léčitelům či kontroverzním teoriím. Zejména některé teorie jsou někdy dosti šílené (sledování mimozemšťany, rušení elmag. polem, cílený útok tajných služeb). Pomoci by mohly také  meditace či byliny jenž obsahují účinné látky podobně jako léky. Berte na vědomí, že každý člověk má trochu odlišnou citlivost smyslů, a proto nemusí i reálný zdroj rušení vnímat vícero lidí současně v jednom domě, bytě.