Základy jazyka C v příkladech 1 Pro psaní jednoduchých aplikací v C a C++ můžete použít nenáročný nástroj Dev-C++  jenž je zdarma, má zvýraznění syntaxe a vlastní kompilátor. Pokročilejší programátor s kompilátorem je Code::Blocks. Kompilace a spuštění proběhne klávesou F9. Při spouštění zkompilovaného programu doporučuji vypnout nebo pozastavit antivirové programy. Zejména Avast svým testem způsobí nestandardní […]


Řešení chyb C99 mode v CODE::BLOCKS V jazyce C se lze setkat s drobnými rozdíly. Ty vznikaly s postupným vývojem na různých platformách. Častý problém je vyskakující hlášení spojené s C99 mode. Jedná se především o zápis proměnných. Tyto chyby můžeme vyřešit změnou kompilátoru nebo jeho úpravou. V CODE::BLOCKS je postup jednoduchý. Klikněte na Settings […]


Malá násobilka v poli v C Program vytvoří dvourozměrné pole a naplní jej postupně čísly malé násobilky. Pole se následně přehledně vypíše na obrazovku. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int pole [9][11]; //pole 9 x 11 int cislo = 1; int nasobitel = 0; int nasobek; int pozice = 0; int main (){ printf(„Mala nasobilka – […]


Hledání prvočísel v C Program vytvoří pole s čísly. V poli následně hledá prvočísla do limitu zadaného uživatelem (2 až 10000). Změnou datového typu lze hledání rozšířit pro větší čísla. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int cisla [10001]; int max; int cislo; int pozice; int main(){ printf(„Program na hledani prvocisel od 1 do 10000\n“); printf(„—————————————-„); printf(„—————————————-„); […]