Řešení chyb C99 mode v CODE::BLOCKS

V jazyce C se lze setkat s drobnými rozdíly. Ty vznikaly s postupným vývojem na různých platformách. Častý problém je vyskakující hlášení spojené s C99 mode. Jedná se především o zápis proměnných. Tyto chyby můžeme vyřešit změnou kompilátoru nebo jeho úpravou. V CODE::BLOCKS je postup jednoduchý.


Klikněte na Settings > Compiler

CB1

V hlavním okně kompilátoru zvolte záložku Other options. Do textového pole vepište -std=c99 a nastavení uložte tlačítkem OK. Tím je nastavení dokončeno.

CB2