Vodní toky

Stav a průtok vybraných vodních toků na Moravě. Řeky: Velička, Morava, Kyjovka, Svratka, Bečva.

Zdroj www.CHMI.cz.


 Velička – Velká nad Veličkou:

          

 


 Velička – Strážnice:

           

 


 Morava – Olomouc:

          

 


 Morava – Strážnice:

          

 


 Bečva – Teplice:

          

 


 Kyjovka – Kyjov:

          

 


 Svratka – Brno: