Vodní toky

Vodní stav, průtok, povodňová úroveň vybraných vodních toků na Moravě. Zdroj www.CHMI.cz.

Řeky:
    Velička (Velká nad Veličkou)
    Velička (Strážnice)
    Morava (Olomouc)
    Morava (Strážnice)
    Bečva (Teplice nad Bečvou)
    Kyjovka (Kyjov)
    Svratka (Brno)


 Velička – Velká nad Veličkou:

          

 


 Velička – Strážnice:

           

 


 Morava – Olomouc:

          

 


 Morava – Strážnice:

          

 


 Bečva – Teplice:

          

 


 Kyjovka – Kyjov:

          

 


 Svratka – Brno: