Vodní toky

Vodní stav, průtok, povodňová úroveň vybraných vodních toků na Moravě.

Řeky:
Velička (Velká nad Veličkou), Velička (Strážnice), Morava (Olomouc), Morava (Strážnice)
Bečva (Teplice nad Bečvou), Kyjovka (Kyjov), Svratka (Brno)

Zdroj: CHMI


 Velička – Velká nad Veličkou:

          


 Velička – Strážnice:

           


 Morava – Olomouc:

          


 Morava – Strážnice:

          


 Bečva – Teplice:

          


 Kyjovka – Kyjov:

          


 Svratka – Brno: