Meteostanice, teplota, aktuální počasí

Rájec

BRNO
Země > Evropa > Střední Evropa
Česká republika > Čechy > Královéhradecko
Rájec

Meteorologická stanice: Viking 02047
Správce stanice: Martin Kaplan

Přímé měření venkovní teploty ve stínu, rychlosti a směru větru, dešťových srážek, vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku. Pokud je stanice online, pak odesílá data každých deset minut.


[wce_code id=22]


Meteostanice disponuje čidly teploty, vlhkosti, tlaku, dešťových srážek, rychlosti a směru větru. Ostatní údaje jsou dopočítány. Data v tabulce a grafech se aktualizují každých 10minut (:00, :10, :20, :30, 40, :50 minutu v hodině). V průběhu aktualizace můžou být tyto data na několik sekund nedostupná.

Pro aktualizaci dat stisknětě klávesu F5 – dojde k vymazání grafů uložených v prohlížeči a jejich nahrazení aktuálními. Pokud selže přenos na FTP server, můžou být data neaktuální nebo grafy neúplné. Podobný jev může nastat např při bouřce, výpadku napájení či konektivity. Vyčkejte na nová data.