Vesmír – Jak na simulaci vlastního vesmíru? Vesmír obsahuje prostředí důležité pro existenci našeho života. Výzkum vesmíru však sahá až za atomární úroveň mikrosvěta a je velmi důležitý pro mnoho vědních oborů (lékařství, fyzika, průmysl…). Pro mnoho těchto oborů může být důležité simulovat náš svět, vesmír až na hranici atomární nebo dokonce až subatomární. Výsledky […]