Vesmír – Jak na simulaci vlastního vesmíru? Vesmír (v nám známé podobě) obsahuje prostředí důležité pro existenci naší formy života. Výzkum vesmíru však sahá až za atomární úroveň mikrosvěta a je velmi důležitý i pro mnoho moderních vědních oborů (lékařství, fyzika, průmysl…). Pro mnoho těchto oborů může být důležité simulovat náš svět, vesmír až na […]