Informační zdroje, výukové materiály, nástroje.

 

Reklama (sponzoruje chod webu)

::: ::: PC & Smartphone | Linux, vyzkoušení a instalace

Jak vyzkoušet a nainstalovat Linux?

Operační systém (OS) je důležitým vybavením počítačů (notebooků, tabletů, ale i serverů, síťových zařízení, speciálních výpočetních strojů aj.). Většina uživatelů zná OS v podobě placeného systému Windows. Tento systém je představen často jako jediný na školách, je používán ve státních institucích a úřadech. Přesto existuje alternativa v podobě OS Linux jenž je zdarma a mnoha uživatelům může plně postačit.

Mnoho uživatelů se Linuxu obává jako něčeho složitého, neznámého a také neprofesionálního. Linux je ale velmi rozšířený např. na vědeckých superpočítačích. Je také součástí mnoha domácích síťových komponent (krabičky pro připojení k internetu). Jsou však verze určené pro běžné uživatele (na stolní počítače, notebooky, Tablet-PC) nabízející běžné klikací prostředí podobné tomu z Windows. Na prohlížení internetu, přehrávání filmů, jednoduchou úpravu fotografií, práci s dokumenty apod. je Linux vhodný OS. Je také méně vyhledávaný tvůrci virů a jiného škodlivého SW.


Proč vyzkoušet Linux na PC?

 • Naučíte se a poznáte něco nového.
 • Mnoho distribucí je zcela zdarma a legálně.
 • Má často otevřený kód (pokročilí uživatelé snáze najdou chybu a hrozby).
 • Má často otevřený kód (hůře ukrývá šmírovanání uživatele).
 • Je méně vyhledáván útočníky.
 • Nabízí různé grafické verze prostředí.
 • Nabízí mnoho úrovní zabezpečení a šifrování.
 • Existují i aktualizované distribuce pro starší a pomalejší počítače.
 • Lze jej často vyzkoušet bez instalace (tzv. Live CD).
 • HW je instalován obvykle automaticky a u známých komponent není třeba hledat ovladače.

Linuxové distribuce

Linux pro běžné počítače (PC, notebooky, Tablet PC) je vyvíjen v mnoha verzích. Liší se v náročnosti na požadovaný výkon počítače, v grafickém provedení, automaticky instalovanými programy apod.

Běžné distribuce s grafickým prostředním vhodné pro začátečníky jsou např:

 • Linux Ubuntu  (grafické prostředí GNOME)
 • Linux Kubuntu (grafické prostředí KDE)
 • Linux Lubuntu (jednoduché grafické prostředí, menší náročnost na výkon počítače)
 • Linux openSUSE (rozsáhlá distrubice s mnoha aplikacemi v základním balíku)
 • Linux Fedora (distribuce podporovaná společností Red Hat)

Tyto linuxové distribuce mají možnost doinstalovat mnoho aplikací, nástrojů či her pomocí tzv. balíčků. V katalogu jenž je součástí distribuce lze nalézt většinou vše potřebné.


Varování

Následující úkony mohou způsobit ztrátu dat nebo změnit nastavení počítače na nefunkční. Proto před následujícími kroky zálohujte všechna data na odpojitelné médium a to po dokončení zálohování odpojte. Nemechanické problémy lze následně opravit vhodným nastavením a data (dokumenty, fotografie atd.) ze zálohy obnovit. Některé názvy mohou být odlišné dle konkrétního výrobce počítače. Vždy důležitá data zálohujte i na zcela funkčním počítači.


Stažení a příprava na instalaci

Po zvolení distribuce Linuxu (můžete jich vyzkoušet postupně víc) je třeba stáhnout instalační data v podobě souboru ISO. Tento soubor je určen buď pro vypálení na CD/DVD nebo pro uložení na USB Flash disk (nějak musíme OS dát do počítače).

Distribuce jsou nabízeny ve verzích pro starší 32-bitové (i386) a pro novější 64-bitové (amd64) počítače (procesory). Máte-li počítač z roku 2010 a novější, pak stáhněte 64-bitovou verzi. Pokud tato verze nebude fungovat, máte straší počítač, nebo si nejste jisti procesorem, pak stáhněte 32-bitovou verzi.

ISO soubor (přípona .iso) vypalte buď na CD/DVD disk nebo uložte následujícím postupem na Flash disk.

Uložení pomocí programu Universal USB Instaler na Flash disk (data na Flash disku budou vymazána).

Vložte Flash disk do USB. Stáhněte a spusťte Universal USB Instaler. Povolte provedení změn v počítači jako jeho správce:

001

Po odsouhlasení licenčních podmínek tlačítkem I Agree se spustí hlavní okno programu:

002

Je třeba vybrat požadovanou verzi Linuxu (distribuci), umístění ISO souboru staženého do počítače (kde se nachází soubor v počítači), Flash disk na který se soubory nakopírují, formátování disku. Tlačítko Create začne vytvářet data na Flash disku (a smaže všechna původní data!).

path4147-9-5

Souhlas s vytvořením Flash disku tlačítkem Ano:

004

Průběh je indikován následujícím oknem. Po dokončení procesu použijte tlačítko Close. Následně můžete vyjmout Flash disk.

005


Nastavení PC pro instalaci nového OS

Teď máme potřebná data na CD/DVD nebo na Flash disku. Je třeba je ale dostat nějak do počítače.

Běžně se OS spouští z pevného disku (HDD uvnitř počítače). Pro instalaci OS potřebujeme ale spustit systém z jiného umístění (z CD nebo Flash disku jenž jsme si dříve připravili a vložili do PC) a instalovat jej na HDD. Vložte tedy CD/DVD s Linuxem do mechaniky nebo vytvořený Flash disk do USB portu počítače. Následně zapněte PC. Jestli je počítač nastaven tak, aby prioritně načítal vyměnitelné média, pak se začne načítat Linux. V opačném případě musíte počítači sdělit, že chcete změnit pořadí načítání (bootování) z různých datových médií.

Změna pořadí načítání (bootování)

Ihned po stisknutí tlačítka napájení začne nabíhat tzv. BIOS jenž kontroluje i pořadí bootování. V ten okamžik je třeba zvolit spuštění systému z nového média. To lze dvěma způsoby. Buď pomocí Boot Menu, nebo pomocí nastavení v BIOSu. Pro obě varianty slouží hned po startu počítače nějaká klávesa. Informace o dané klávese problikne jen krátce. Pro pozastavení a přečtení informací na obrazovce stiskněte klávesu PrintScreen (PrtScr) vedle klávesy Delete.  Po dalším restartu v okamžiku načítání BIOSu (ihned po zapnutí PC) stiskněte danou klávesu.

DSCF4931

Boot Menu – Některé počítače umí jednorázově zvolit médium ze kterého bude systém spuštěn. Ihned po stisku napájecího tlačítka je třeba stisknout klávesu pro vstup do Boot Menu (např. F12 nebo Esc). Různé počítače mají různé klávesy

Zde zvolíme šipkami médium s Linuxem na první místo (USB, FLAH, CD, DVD) a volbu potvrdíme tl. ENTER. Vložený Flash disk je většinou pojmenován dle výrobce.

DSCF4785

Nastavení BIOS – Pouze když není k dispozici Boot Menu. Tady se mění důležité nastavení počítače a lze snadno špatnou volbou znefunkčnit počítač. Ihned po stisku napájecího tlačítka je třeba stisknout klávesu pro vstup do BIOSu (např. F2, DeleteF12 nebo Esc). Šipkami se pohybujte v menu a zvolte záložku Boot (či podobný název). Zde zvolte šipkami požadované médium v části Boot priority a to přesuňte na první pozici (např. tl. F5/F6 nebo PageDown / PageUp). Některé verze BIOSu umí používat i myš. Po dokončení přesunu stiskněte tl. F10 a Enter pro uložení konfigurace.

DSCF4783

 

Volba média (některé označení médií v BIOSu): 

USB HDD (HSB FLASH, USB KEY): vložený USB Flash disk ze kterého můžeme instalovat Linux.

CD (IDE CD, SATA CD): CD nebo DVD mechanika ze které můžeme instalovat Linux.

HDD (HDD SATA, HDD IDE): Pevní disk na který budeme instalovat Linux. Z tohoto disku se bude následně systém spouštět a bude na prvním místě až po instalaci.


Instalace (nebo vyzkoušení) Linuxu

Po nastavení počítače tak, aby spustil systém z vyměnitelného média se nastartuje Linux (v ukázce zjednodušená verze Lubuntu s velmi jednoduchou grafikou a jen s nejdůležitějšími nástroji).

006

Klávesa F2 umožní výběr jazykové mutace (např. i na češtinu).

Danou distribuci Linuxu si můžete často vyzkoušet volbou „Vyzkoušet bez instalace„. Načte se tak systém stejný jako po dokončení instalace. Nebude však uložen na HDD, bude pomalejší a nebude umožňovat ukládání dat.). V takovém „živém“ prostředí se můžete podívat na grafické prostředí, připojit se k internetu, ale třeba i prozkoumat data uložená na HDD a pokusit se je v případě potřeby zachránit (tady lze již manipulací s daty způsobit i jejich ztrátu). Někdy lze v tomto grafickém prostředí aktivovat instalaci Linuxu pouhým kliknutím na ikonu (a při instalaci třeba brouzdat po internetu na tom samém počítači).

Volba „Nainstalovat“ spustí instalaci Linuxu na daný PC. Průvodce je grafický a velmi intuitivní.

007

Změna jazykové mutace pokud by jste změnili názor. I po dokončení instalace lze doplnit další jazykové balíčky v nastavení.

008

Linux je třeba nainstalovat na pevný disk (HDD) aby byl trvale k dispozici.

Volba „Něco jiného“ slouží k vlastní úpravě HDD (vytvoření více virtuálních disků, odkládacích oddílů swap sloužících jako podpora operační paměti), či k zachování původního operačního systému (např. Windows). Můžete tak mít více OS na jednom PC.

Pokud máte všechna data zálohována a Linux bude jediný OS na počítači, pak zvolte „Vymazat disk a nainstalovat„.

Lze nainstalovat i uzavřený SW třetích stran, nebo v průběhu instalace stáhnout aktualizace (pro aktualizace je třeba připojení k internetu pomocí kabelu nebo zvolit připojení k bezdrátovému internetu v dalším kroku pomocí průvodce).

009

Potvrzení zvolených změn a formátování disku (odstranění původních dat).

010

Poloha pro časové pásmo.

011

012

Rozložení klávesnice. Toto lze také v nastavení změnit až po dokončení instalace.

013

Jméno uživatele a jeho heslo pro přihlášení.

014

Průběh instalace je indikován graficky. Někdy jsou zobrazovány i rady a představení dané distribuce. Zapsání instalace na HDD je potvrzeno a je vyžadován restart počítače.

015

Po dokončení instalace restartujte PC a vyjměte instalační médium (Flash disk nebo CD / DVD).

016

Následně se spustí Linux. Uživatel se musí v tomto případě přihlásit jménem a heslem.

017

Prostředí Linuxu Lubuntu. Toto prostředí je graficky velmi jednoduché a nezatěžuje počítače. Hodí se tedy na starší stroje nebo tam, kde nechceme plýtvat výkonem. Nyní můžete prozkoumávat tento systém, používat aplikace, a běžně pracovat s počítačem.


Podobným způsobem můžete nainstalovat i jiné distribuce Linuxu. Průvodce instalací je často v češtině a velmi přívětivý běžnému klikání bez nutnosti složitých kroků např. přes příkazový řádek (terminál). Seznámení se s Linuxem je rychlé a práce s programy je podobná jako ve Windows.


Reklama (sponzoruje chod webu)
Created by E.Sc. Petr Mejzlik, DiS. © 2009 - 2019 X-IDEA.cz     Osobní údaje, bezpečnost a COOKIES      CZIN.eu